قوانین، مقررات و امکانات زائر سرا

*پذیرش اولیه تنها با شناسنامه زوجين مقدور خواهد بود.

* پذيرش و تحويل سوئيت ساعت 14 و تخليه آن ساعت 12 روز بعد خواهد بود.

*پذیرش صیغه نامه حتي با مهر معتبر امکان پذیر نيست.

*کلیه اتاق ها بصورت سوئیت و داری حمام مجزا می باشد

*كنسلي رزرو تا 3 روز قبل از رزرو 10%   و در روز رزرو 30% از مبلغ پرداختي كسر خواهد گرديد.همچنين باز گرداندن وجه كنسلي مشمول زمان خواهد بود.

*ظرفيت هر سوئيت 5نفر مي باشد .چنانچه تا 8 نفر باشد به ازاي هر نفر مبلغ اضافه8000 تومان دريافت مي گردد.

*افراد زير 5 سال رايگان،از 5تا 8 سال نيم بها و از 8 سال به بالا يك نفر كامل محسوب مي گردد.